MENU

PODMIENKY NÁKUPU NA SPLÁTKY (pre zákazníka)

 

1. Vyberte si tovar

Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Cetelem Kalkulačka. Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou KÚPIŤ.

 

2. V košíku zvoľte spôsob platby

Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, zvoľte spôsob platby Nákup na splátky ON-LINE a dokončite objednávku.

 

3. Odoslanie objednávky

V košíku dôkladne vyplňte a skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Objednávka s povinnosťou platby. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať žiadosť budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť na https://www.cetelem.sk/eshop/ziadost.php, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte e-mailom po odoslaní žiadosti o úver.

 

4. Doklady potrebné k vybaveniu úveru

Po schválení žiadosti o úver prineste do predajne (pri osobnom odbere), prípadne pošlite poštou (pri doručení kuriérom) nasledujúce dokumenty:

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (tlačí sa 2x automaticky)
 • 1x riadne podpísané Vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov (tlačí sa 1x automaticky)
 • 1x kópiu občianskeho preukazu z oboch strán
 • 1x doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade. V prípadne rozdielov v doložených príjmoch s príjmami uvedenými v žiadosti nie je možné vydať tovar. V takom prípade odporúčame stornovanie žiadosti a vyplnenie novej s príjmami, ktoré viete zdokladovať.

Doklady totožnosti

Jeden z dokladov:

 • OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta
 • povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EU
 • v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa
Zamestnanci

Jeden z dokladov: 

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní
Dôchodcov

Jeden z dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou)
 • potvrdenie z pošty, výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok
Podnikateľ (SZČO)
 • originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
Konatelia/spolumajitelia firiem

Konateľ/Spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný na území Schengenského priestoru

Zamestnanci:

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

 

5. Schválenie/neschválenie úveru

Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar dodaný do zvolenej predajne, prípadne expedovaný na zadanú adresu.

Pri osobnom prevzatí je potrebné doklady doniesť do zvolenej predajne pri preberaní tovaru.

Pri posielaní tovaru kuriérom je potrebné nám najprv zaslať doklady, až potom bude tovar expedovaný. Adresa pre zaslanie dokladov: FaxCOPY a.s., Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava.

 

Podmienky pre získanie úveru

Nákup na splátky je určený pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere (platí aj pre SZČO), ktorí spĺňajú tieto podmienky:

 • vek 18 - 70 rokov
 • občianstvo SR
 • pravidelný a trvalý zdroj príjmu v SR, napríklad teda:
  • ako príjem sa akceptuje aj starobný dôchodok 
  • nie som v skúšobnej dobe
  • nie som vo výpovednej lehote
  • nie som na materskej/rodičovskej dovolenke
  • nie som sezónny pracovník/brigádnik
  • nie som práceneschopný
 • minimálna cena objednaného tovaru 120€ s DPH

 

Platnosť od 2.5.2016