MENU
29.04.2022
Čas čítania: 3 min.

Podporte aj vy zbierku DEŇ NARCISOV

 

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Už 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Nezabudnite, že prispieť môžete do 6.5.2022.

Narcis môžete získať:

  • 28.4. v uliciach Slovenska u dobrovoľníkov za dobrovoľný príspevok
  • 28.4. a 29.4. v obchodoch Tesco a dm drogerie

Prispieť môžete aj online alebo cez SMS zbierku:

V termíne od 21.4. do 6.5.2022 môžete prispieť aj prostredníctvom:

  • SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
  • účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
  • QR kódu
  • Kúpou virtuálneho narcisu v eshopoch v hodnote 3 €:  drmax.sk, topankovo.sk, zachej.sk a zlavadna.sk

Chcem podporiť zbierku

 


Prečo podporiť zbierku Deň narcisov?

Aj vďaka zbierke Deň narcisov tím Ligy proti rakovine už 32 rokov môže realizovať bezplatné projekty, my vám priblížime aké:

 

Onkoporadňa

Vďaka Onkoporadni (0800 11 88 11, poradna@lpr.sk) majú pacienti možnosť každodenného poradenstva s odborníkmi z rôznych oblastí.

Sieť onkopsychológov

Onkopsychológovia z tímu Ligy proti rakovine sú k dispozícii onkologickým pacientom a im blízkym naprieč Slovenskom v ťažkých chvíľach počas liečby rakoviny, ale aj po nej.

Jednorázový finančný príspevok

Ak sa ľudia s onkologickým ochorením ocitnú v hmotnej núdzi, môžu sa obrátiť na tím Ligy proti rakovine so žiadosťou o finančnú výpomoc.

„Vystrihaj sa Slovensko“

Pre onkologické pacientky, ktoré prišli v dôsledku liečby o vlasy, zabezpečujú ručne vyrobené parochne zo živých vlasov, ale aj parochne z umelých vlasov, ktoré im pomáhajú cítiť sa krásne a duševne silné.

Podporné skupiny pre príbuzných a pozostalých

Onkologické ochorenie zasahuje bez pochýb celú rodinu pacienta. Liga proti rakovine preto poskytuje psychologickú podporu aj blízkym, ktorí sa starajú o pacienta a tiež tým, ktorí svojho blízkeho stratili v súvislosti s týmto zákerným ochorením.

Rodinné a relaxačné pobyty

Rodinné a relaxačné pobyty sú neskutočne dôležité najmä kvôli psychickej pohode a relaxu nie len pacientov, ale aj ich najbližšej rodiny. V rámci pobytov Liga proti rakovine ponúka programy pod odborným vedením, prispôsobené potrebám práve pacientov a ich rodín.

„Náhradný domov“

V Bratislave a v Košiciach Liga proti rakovine zabezpečuje rodičom pacientov potrebné ubytovanie počas hospitalizácie ich dieťaťa s onkologickou diagnózou, môžu mu tak byť na blízku v krátkom čase, vždy keď to je potrebné.

Advokácia pacienta

Vďaka dlhoročným skúsenostiam členov tímu Ligy proti rakovine a ich kontaktom, sú schopní nepretržite komunikovať s príslušnými inštitúciami na Slovensku, ale aj v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Prevencia a publikácie

Liga proti rakovine podporuje aj prevenciu rakoviny pravidelnými edukačnými eventami, informovaním verejnosti prostredníctvom letákov, prednášok pre firmy a tiež školy. Na základe dopytu po informáciách pripravujú s odborníkmi materiály, ktoré na požiadanie distribuujú nie len do nemocníc, ambulancií, ale aj individuálnym záujemcom s cieľom distribúcie tohto posolstva medzi čo najširšie publikum ľudí.

Programy pre pacientov v centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine

Tím Ligy proti rakovine celoročne organizuje aj vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov v centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine.


Na záver by sme vám radi doplnili aj vyjadrenie Ing. Evy Kováčovej, výkonnej riaditeľky Ligy proti rakovine: "Žijeme v dobe, kedy sú pre nás vzácne obyčajné veci, tešíme sa na bežné udalosti, užívame si momenty, ktoré boli nie tak dávno samozrejmosťou. Aj Deň narcisov bol v apríli samozrejmou udalosťou – 23 rokov. Pandémia jeho tradíciu v uliciach v ostatných dvoch rokoch prerušila. Zorganizovali sme ho síce náhradnými formami, ale jeho tradičná forma v uliciach chýbala. Preto sa veľmi tešíme, že Deň narcisov sa vracia späť, aj že dobrovoľníci ochotne reagovali na našu výzvu zapojiť sa. Veľmi ďakujeme našim partnerom za ich ochotu podpory – všetci sú mimoriadne dôležitou súčasťou Dňa narcisov, bez nich by tento deň nemohol byť v takom rozsahu a intenzite. Uvedomujeme si, že sú okolo nás udalosti, ktoré svojou vážnosťou a dôsledkami predčia všetko. Potrebujeme však nádej a vieru, že i v meniacom sa svete sú aj na Slovensku hodnoty, na ktorých možno stavať a ku nim spolupatričnosť, ľudská vzájomnosť a pomoc nepochybne patria. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí na toto nezabúdajú a spomenú si i 28. apríla – na Deň narcisov."

 

Chcem podporiť zbierku