MENU

Náš príbeh alebo... rásť po vašom boku je pre nás česť

Svoje prvé kroky sme ako FaxCOPY urobili v čase, keď sa v roku 1991 rozleteli prvé lastovičky súkromného podnikania. Dnes “hniezdime” v mestách po celom Slovensku so sieťou pobočiek a vedomím, že každý ďalší krok, ktorý sme urobili smerom k vám – našim zákazníkom, nebol zbytočný.

Práve naopak. Po desaťročiach sme hrdí a vďační za to, že môžeme životom kráčať spolu s vami. A rozširovať portfólio služieb a produktov tak, aby ste si ku nám našli cestu vždy, keď nás potrebujete.

Napredujeme spolu s vašimi snami

Možno si spomeniete, ako vám rodičia kúpili prvé farbičky, ceruzky do školy alebo kaukulačku práve vo FaxCOPY. Vyrástli ste. Dnes už nekreslíte detských hrdinov, ale zložitú architektúru pre zahraničných developerov, lámete si hlavu nad grafikou pre významných klientov alebo práve počítate výplaty svojim zamestnancom.

To, čo denne posúva vpred nás, je pocit zadosťučinenia, že k nám vždy nachádzate cestu späť. Vo chvíľach, keď potrebujete vytlačiť záverečnú prácu do školy, doplniť si armádu zošitov a písacích potrieb alebo prekopírovať maturitné vysvedčenie. Vždy s radosťou zviažeme vašu bakalárku alebo diplomovku a dokonca počujeme ten kameň, ktorý vám padne zo srdca pri vyhotovovaní vašich originálnych promočných oznámení.

Sme potešení, že sme vašou prvou voľbou, keď si zariaďujete svoju prvú kanceláriu alebo na poslednú chvíľu potrebujete sfinalizovať projekt pred uzávierkou súťaže či tendra.

V živote sú chvíle, v ktorých ide naozaj o veľa.

A potom tie, kedy ide o všetko. Spomínate si na moment, keď ste si u nás prevzali svoje vytúžené svadobné oznámenia na perleťovom papieri? Alebo s hrdosťou nastavili na samoobslužnej kopírke počet kópii rodného listu vášho prvého dieťaťa?

To sú tie chvíle, ktoré nás posunuli opäť vpred. Ku vám, k našim zákazníkom.

Široká ponuka originálnych darčekových predmetov s vlastnou potlačou znamená pre nás viac, než len pokrok v technológii. Po všetkých tých významných momentoch a životných chvíľach, ktoré ste nám umožnili prežívať spolu s vami, ste našou nevyčerpateľnou inšpiráciou.

S cieľom, aby sme na oplátku my mohli poskytovať služby a produkty, ktoré váš život urobia jednoduchším, kvalitnejším a najmä radostnejším. A aby ste vždy našli vo svojom najbližšom okolí pobočku FaxCOPY, kde môžete kúpiť prvé farbičky svojim deťom aj vy.

Ďakujeme, že nám umožňujete rásť. Rásť po vašom boku je pre nás naozaj česť.

Aj vďaka tomu patrí FaxCOPY v poskytovaní reprografických služieb, predaji kancelárskej a IT techniky, foto a video produktov, spotrebného materiálu a kancelárskych potrieb a v neposlednom rade originálnych fotodarčekov k jednotke na slovenskom trhu.

FaxCOPY FaxCOPY FaxCOPY