MENU

Partnerstvá a certifikáty

  • Certifikát bezpečného nákupu SAEC – certifikát platný pre rok 2020 prináša zákazníkom eshopov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu stanovené certifikačnými pravidlami.
     
  • Certifikát ENVI - PAK, a.s. – certifikát preukazujúci zapojenie výrobcu do systému združeného nakladania ENVI - PAK s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.