MENU

Servis

Servis zariadení zabezpečuje spoločnosť FaxCOPY a.s. v spolupráci so spoločnosťou CBC Slovakia s.r.o.

V prípade potreby servisu kontaktujte: dispecing@cbcslovakia.sk, 0850 11 15 15

Diagnostika zariadenia

Lokalizácia závady, diagnostika zariadenia pred opravou, repasáciou a pod. je spoplatnená služba sumou 30 € s DPH na jeden zásah. V prípade, že na danom zariadení bude po lokalizácii závady vykonaná oprava alebo údržba zákazník hradí len služby a tovary spojené s výkonom opravy alebo údržby. Diagnostika je v tomto prípade bezplatná. V prípade servisného zásahu vykonaného priamo u zákazníka sú vzniknuté dopravné náklady účtované samostatne. Platba za diagnostiku zariadenia sa hradí vopred.

Podpora predaja