MENU

Služby FaxCopy

Ceny dopravy

Podrobné informácie o cene dopravy nájdete v sekcií Ceny dopravy

Servis

Servis zariadení zabezpečuje spoločnosť FaxCOPY a.s. v spolupráci so spoločnosťou CBC Slovakia s.r.o.

V prípade potreby servisu kontaktujte: dispecing@cbcslovakia.sk0850 11 15 15

Diagnostika zariadenia

Lokalizácia závady, diagnostika zariadenia pred opravou, repasáciou a pod. je spoplatnená služba sumou 30 € s DPH na jeden zásah. V prípade, že na danom zariadení bude po lokalizácii závady vykonaná oprava alebo údržba zákazník hradí len služby a tovary spojené s výkonom opravy alebo údržby. Diagnostika je v tomto prípade bezplatná. V prípade servisného zásahu vykonaného priamo u zákazníka sú vzniknuté dopravné náklady účtované samostatne. Platba za diagnostiku zariadenia sa hradí vopred.

Pick up servis

Služba Pick-up servis je doplnková služba na uľahčenie odoslania reklamovaného zariadenia. Zákazník sa môže rozhodnúť využiť túto službu, avšak podľa vlastnej úvahy môže predmet reklamácie doručiť aj osobne do niektorej z predajní FaxCOPY. 
Službu prevádzkuje tretia strana, spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 hod. 
Službu je možné využiť výhradne na riešenie reklamácií, nie na vrátenie tovaru z iného dôvodu v zmysle Obchodných podmienok našej spoločnosti. 
Pokiaľ máte o využitie tejto služby záujem, vyplňte, prosím tento formulár. Náklady na dopravu bude znášať naša spoločnosť.

Podpora predaja